Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
115
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5

Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5:  

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. A weight-lifter adds a certain number of equally weighted plates to the barbell shown above. The weighted plates are identical to one another. If the total mass of the barbell and plates equals 60 kg, and if each side of the barbell has the same number of plates, then one weighted plate could have a mass of
A. 36 kg B. 12 kg C. 6 kg D. 4 kg E. 2 kg
2. Which equation illustrates the associative property?
A. a(1) = a B. a + b = b + a C. a(b + c) = (ab) + (ac)
D. (a + b) + c = a + (b + c) E. ab = ba
3. What is the length of the line segment that joins the points whose coordinates are (4, 7) and (–3, 5)?
A. √5 B. √53 C. √193 D. 3√6 E. None of them
4. Which expression represents the number of different 8-letter computations. arrangements that can be made from the letters of the word “SAVANNAH” if each letter is used only once?
5. Marc has a certain number of coins that are dimes, d, and quarters, q. Which of the following expressions represents the value of Marc’s money in cents?
A. 25d + 10q B. 35(d + q) C. 35d + q D. d + q E. 10d + 25q
6. Javier placed the same three ads in a monthly paper for each of the last 10 months. The monthly number of responses he received to each ad are listed above. Javier used this information to calculate the interquartile range for each ad. Which lists the ads in order from least to greatest interquartile range?
A. Ad 1, Ad 2, Ad 3 B. Ad 1, Ad 3, Ad 2 C. Ad 2, Ad 3, Ad 1 D. Ad 3, Ad 2, Ad 1 E. Ad 3, Ad 1, Ad 2
7. Which equation can be used to graph a circle with a radius of 4 and a center at (5, -3)?
8. Which graph represents the inverse of h(x) = -3x + 6?
9. A report showed that 20% of the batteries produced in a factory were faulty. What is the probability that a box of 10 batteries produced in this factory will contain exactly 2 faulty batteries?
10. In a large neighborhood the values of the homes are normally distributed with a mean of $102.000 and a standard deviation of $17.000.There is a 47.5% probability that the value of a randomly selected home in the neighborhood is greater than $102.000 and less than d dollars. Which is closest to the value of d?
A. $110,075 B. $119,000 C. $125,750 D. $128,950 E. $136,000 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
Đồng bộ tài khoản