Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
201
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. A weight-lifter adds a certain number of equally weighted plates to the barbell shown above. The weighted plates are identical to one another. If the total mass of the barbell and plates equals 60 kg, and if each side of the barbell has the same number of plates, then one weighted plate could have a mass of
A. 36 kg B. 12 kg C. 6 kg D. 4 kg E. 2 kg
2. Which equation illustrates the associative property?
A. a(1) = a B. a + b = b + a C. a(b + c) = (ab) + (ac)
D. (a + b) + c = a + (b + c) E. ab = ba
3. What is the length of the line segment that joins the points whose coordinates are (4, 7) and (–3, 5)?
A. √5 B. √53 C. √193 D. 3√6 E. None of them
4. Which expression represents the number of different 8-letter computations. arrangements that can be made from the letters of the word “SAVANNAH” if each letter is used only once?
5. Marc has a certain number of coins that are dimes, d, and quarters, q. Which of the following expressions represents the value of Marc’s money in cents?
A. 25d + 10q B. 35(d + q) C. 35d + q D. d + q E. 10d + 25q
6. Javier placed the same three ads in a monthly paper for each of the last 10 months. The monthly number of responses he received to each ad are listed above. Javier used this information to calculate the interquartile range for each ad. Which lists the ads in order from least to greatest interquartile range?
A. Ad 1, Ad 2, Ad 3 B. Ad 1, Ad 3, Ad 2 C. Ad 2, Ad 3, Ad 1 D. Ad 3, Ad 2, Ad 1 E. Ad 3, Ad 1, Ad 2
7. Which equation can be used to graph a circle with a radius of 4 and a center at (5, -3)?
8. Which graph represents the inverse of h(x) = -3x + 6?
9. A report showed that 20% of the batteries produced in a factory were faulty. What is the probability that a box of 10 batteries produced in this factory will contain exactly 2 faulty batteries?
10. In a large neighborhood the values of the homes are normally distributed with a mean of $102.000 and a standard deviation of $17.000.There is a 47.5% probability that the value of a randomly selected home in the neighborhood is greater than $102.000 and less than d dollars. Which is closest to the value of d?
A. $110,075 B. $119,000 C. $125,750 D. $128,950 E. $136,000

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản