Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Vance graphed the relation between fund-raising profits for the chess club and the number of members. Which equation represents a line that fits the data?
A. y = 29n + 180 B. y = 60n + 180 C. y = 2n/3
D. y = 200n/3 E. y = n + 50
2. A certain calculator has only two keys [+1] and [×2]. When you press one of the keys, the calculator automatically displays the result. For instance, if the calculator originally displayed "9" and you pressed [+1], it would display "10". If you then pressed [×2], it would display "20". Starting with the display "1", what is the fewest number of keystrokes you would need to reach "200"?
A. 12 B. 11 C. 8 D. 9 E. 15
3. A researcher used a linear regression of the data in this table to determine the relationship between a city's distance from the equator and its average maximum temperature in January. Which best describes the linear correlation between a city's distance from the equator and its average maximum temperature in January?
A. strong negative correlation
B. strong positive correlation
C. weak negative correlation
D. weak positive correlation
E. None of them.
4. Which expression is equivalent to the expression above for all x, y ≠ 0?
5. Delroy’s sailboat has two sails that are similar triangles. The larger sail has sides of 10 feet, 24 feet, and 26 feet. If the shortest side of the smaller sail measures 6 feet, what is the perimeter of the smaller sail?
A. 15 ft B. 60 ft C. 100 ft D. 40 ft E. 36 ft
6. Dorine drew a quadrilateral on a coordinate grid. Dorine reflected the quadrilateral over the line y = –2 and then translated it left 4 units. What are the coordinates of the image of point M?
A. (2, –5) B. (–2, –5) C. (–6, 1) D. (–2, 1) E. (–16, 1)
7. Graph A is the graph of y = 2(3)x and graph B is the graph of y = 3(2)x .Which statement about the two graphs is true?
A. Both graphs A and B rise at the same rate.
B. Graph B rises at a faster rate than graph A.
C. Graph A rises at a faster rate than graph B.
D. The y-intercept of graph A is above the y-intercept of graph B.
E. None of them
8. At a particular company, every employee receives a 4% cost-of-living increase to their salary. What impact does this cost-of-living increase have on the mean and on the range of employee salaries at the company?
A. The mean increases but the range does not change.
B. The mean does not change but the range increases.
C. The mean and range both increase.
D. The mean and range do not change.
E. None of them.
9. In a certain carnival game a player gets to spin each of the spinners once. What is the probability of getting two numbers that have a sum of 7?
A. 1/4 B. 1/6 C. 5/12 D. 7/24 E. 1/3
10. The chart shows the amount of total salary (commission plus base salary) paid to employees of a store that specializes in big screen televisions. Which equation best represents the total salary (T) that an employee makes for selling any number of television sets (n)?
A. T = 50n + 100 B. T = 100(n + 50) C. T = 100n + 50
D. T = 50(n + 100) E. T = 10n + 500

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7 đề số 2 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản