Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
77
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Line segment AB is shown in the diagram above. Which two sets of construction marks, labeled I, II, III, and IV, are part of the construction of the perpendicular bisector of line segment AB?

A. I and II B. I and IV
C. II and III D. II and IV
E. I and III

2. If △JKL ≅ △MNO, which statement is always true? 
A. ∠KLJ ≅ ∠NMO
B. ∠KJL ≅ ∠MON
C. MO
D. ON
E. None of them.

3. The sum of Scott’s age and Greg’s age is 33 years. If Greg’s age is represented by g, Scott’s age is represented by
A. 33 – g 
B. g – 33 
C. g + 33 
D. 33g 
E. 66g

4. In the diagram above of △ACE, medians AD, EB, and CF intersect at G. The length of FG is 12 cm. What is the length, in centimeters, of GC?

A. 2 
B. 4 
C. 6 
D. 12 
E. 24

5. In the diagram below of circle O, chord AB is parallel to chord CD. Which statement must be true?

6. In the diagram above, line p intersects line m and line n. If m∠1 = 7x and m∠2 = 5x + 30, lines m and n are parallel when x equals

A. 12.5 
B. 87.5 
C. 90 
D. 105 
E. 15

7. Look at this number line. Which point is closest in value to Q√P?

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. P

8. If y varies directly with x and y is 42 when x is 4, what is the constant of variation expressed in decimal form?

A. 5.25 
B. 10.5 
C. 21 
D. 42 
E. 84

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản