Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
173
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng,Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi ViOlympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Line segment AB is shown in the diagram above. Which two sets of construction marks, labeled I, II, III, and IV, are part of the construction of the perpendicular bisector of line segment AB?

A. I and II B. I and IV
C. II and III D. II and IV
E. I and III

2. If △JKL ≅ △MNO, which statement is always true? 
A. ∠KLJ ≅ ∠NMO
B. ∠KJL ≅ ∠MON
C. MO
D. ON
E. None of them.

3. The sum of Scott’s age and Greg’s age is 33 years. If Greg’s age is represented by g, Scott’s age is represented by
A. 33 – g 
B. g – 33 
C. g + 33 
D. 33g 
E. 66g

4. In the diagram above of △ACE, medians AD, EB, and CF intersect at G. The length of FG is 12 cm. What is the length, in centimeters, of GC?

A. 2 
B. 4 
C. 6 
D. 12 
E. 24

5. In the diagram below of circle O, chord AB is parallel to chord CD. Which statement must be true?

6. In the diagram above, line p intersects line m and line n. If m∠1 = 7x and m∠2 = 5x + 30, lines m and n are parallel when x equals

A. 12.5 
B. 87.5 
C. 90 
D. 105 
E. 15

7. Look at this number line. Which point is closest in value to Q√P?

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. P

8. If y varies directly with x and y is 42 when x is 4, what is the constant of variation expressed in decimal form?

A. 5.25 
B. 10.5 
C. 21 
D. 42 
E. 84

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 1 năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản