Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Các em yêu thích học Tiếng Anh, mong muốn có dịp thử sức ở các kỳ thi Olympic? Nhanh tay download Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013. Bộ đề thi sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, rút ra cách phân bổ thời gian hợp lý,…Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. The product of (3 + √5) and (3 − √5) is

A. 4 - 6√5
B. 14 - 6√5
C. 14
D. 22
E. 4

2. What is the radian measure of an angle whose measure is −420°?

A. -7π/3
B. -7π/6
C. 7π/6
D. 7π/3
E. 7π/13

3. What are the domain and the range of the function shown in the graph above?

A. {x │ x > −4}; {y │ y > 2}
B. {x │ x ≥ −4}; {y │ y ≥ 2}
C. {x │ x > 2}; {y │ y > −4}
D. {x │ x ≥ 2}; {y │ y ≥ −4}
E. {x │ x ≥ 8}; {y │ y ≥ 8}

4. The expression 2i2 + 3i3 is equivalent to

A. 2 − 3i
B. −2 + 3i
C. 2 + 3i
D. 12 + 3i
E. −2 − 3i

5. In which graph is θ coterminal with an angle of −70°?

A. B.
C. D.
E. None of them.

6. In △ABC, m∠A = 74, a = 59.2, and c = 60.3. What are the two possible values for m∠C, to the nearest tenth?

A. 73.7 and 106.3
B. 73.7 and 163.7
C. 78.3 and 101.7
D. 78.3 and 168.3
E. 78.3 and 154.3

7. What is the principal value of cos-1(-√3/2 )

A. −30°
B. 60°
C. 50°
D. 240°
E. 150°
8. What is the value of x in the equation 93x+1 = 27x+2 ?

A. 1
B. 1/3
C. 1/2
D. 4/3
E. 8/3

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 đề số 2 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản