Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
81
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. In the diagram above, parallelogram ABCD has diagonals AC and BD that intersect at point E. Which expression is not always true?

A. ∠DAE ≅ ∠BCE 
B. ∠DEC ≅ ∠BEA
C. AC ≅ DB 
D. DE ≅ EB
E. None of them.

2. Which transformation of the graph of y = x2 would result in the graph of y = x2 + 2?

A. shifted left 2 units
B. Rotated around y=2
C. shifted right 2 units
D. flipped upside down
E. shifted upward 2 units

3. The volume, in cubic centimeters, of a sphere whose diameter is 6 centimeters is

A. 12π
B. 288π 
C. 48π 
D. 98π 
E. 36π

4. In rhombus ABCD, the diagonals AC and BD intersect at E.If AE = 5 and BE = 12, what is the length of AB?

A. 3
B. 7 
C. 17 
D. 10 
E. 13

5. In the diagram above of circle O, PA is tangent to circle O at A, and PBC is a secant with points B and C on the circle. If PA = 8 and PB = 4, what is the length of BC?

A. 20 
B. 19 
C. 16 
D. 15 
E. 12

6. Which graph shows that soil permeability varies inversely to runoff?

A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản