Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. In the diagram above, parallelogram ABCD has diagonals AC and BD that intersect at point E. Which expression is not always true?

A. ∠DAE ≅ ∠BCE 
B. ∠DEC ≅ ∠BEA
C. AC ≅ DB 
D. DE ≅ EB
E. None of them.

2. Which transformation of the graph of y = x2 would result in the graph of y = x2 + 2?

A. shifted left 2 units
B. Rotated around y=2
C. shifted right 2 units
D. flipped upside down
E. shifted upward 2 units

3. The volume, in cubic centimeters, of a sphere whose diameter is 6 centimeters is

A. 12π
B. 288π 
C. 48π 
D. 98π 
E. 36π

4. In rhombus ABCD, the diagonals AC and BD intersect at E.If AE = 5 and BE = 12, what is the length of AB?

A. 3
B. 7 
C. 17 
D. 10 
E. 13

5. In the diagram above of circle O, PA is tangent to circle O at A, and PBC is a secant with points B and C on the circle. If PA = 8 and PB = 4, what is the length of BC?

A. 20 
B. 19 
C. 16 
D. 15 
E. 12

6. Which graph shows that soil permeability varies inversely to runoff?

A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 1 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản