Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. What is the value of

A. 70 
B. 130 
C. 530 
D. 600 
E. 470

2. The effect of pH on the action of a certain enzyme is shown on the accompanying graph. What is the domain of this function?

A. 4 ≤ x ≤ 13 
B. 4 ≤ y ≤ 13 
C. x ≥ 0 
D. y ≥ 0 
E. 1 ≤ y ≤ 13 
3. The equation of line k is y = -1/3x − 2. The equation of line m is 2x + 6y = 18. Lines k and m are

A. parallel 
B. perpendicular
C. the same line 
D. neither parallel nor perpendicular
E. None of them.

4. The sales tax rate at a clothing store is 8.75%. Sales tax on an item is a function of its price. Which of the following is the dependent quantity in this function?

A. The sales tax rate on the item 
B. The item’s price
C. The amount of sales tax on the item 
D. The item’s size
E. None of them

5. If √2x - 1 + 2 = 5, then x is equal to

A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 4 
E. 7

6. What are the center and the radius of the circle whose equation is (x − 5)2 + (y + 3)2 = 16?

A. (−5, 3) and 16 
B. (5, −3) and 16
C. (−5, 3) and 4 
D. (5, −3) and 4
E. None of them. 
I. {(0, 0),(0, 1),(0, 2)}
II. {(0, 0),(1, 1),(2, 4)}
III. {(0, 0),(1, 2),(2, 2)}
IV. {(0, 0),(1, 2),(1, 3)}

7. Which of the relations above is a function?

A. I, II, and III only 
B. I and II only
C. II and III only 
D. III and IV only
E. onlly I

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 đề số 2 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản