Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
113
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc, các đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. In the diagram above, parallelogram ABCD has diagonals AC and BD that intersect at point E. Which expression is not always true?

A. ∠DAE ≅ ∠BCE
B. ∠DEC ≅ ∠BEA
C. AC ≅ DB
D. DE ≅ EB
E. None of them.

2. Which transformation of the graph of y = x2 would result in the graph of y = x2 + 2?

A. shifted left 2 units
B. Rotated around y=2
C. shifted right 2 units
D. flipped upside down
E. shifted upward 2 units

3. The volume, in cubic centimeters, of a sphere whose diameter is 6 centimeters is

A. 12π
B. 288π
C. 48π
D. 98π
E. 36π

4. In rhombus ABCD, the diagonals AC and BD intersect at E.If AE = 5 and BE = 12, what is the length of AB?

A. 3
B. 7
C. 17
D. 10
E. 13

5. In the diagram above of circle O, PA is tangent to circle O at A, and PBC is a secant with points B and C on the circle. If PA = 8 and PB = 4, what is the length of BC?

A. 20
B. 19
C. 16
D. 15
E. 12

6. Which graph shows that soil permeability varies inversely to runoff?

A.
B.
C.
D.
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 9 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
Đồng bộ tài khoản