Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the hand pattern continues, which hand should come next?
2. Amy buys a pizza that is cut into 8 slices. If she eats one fourth of the pizza, how many slices are left?
A. 6
B. 3
C. 2
D. 1
* Divide those 8 slices into 4 equal parts. One fourth of the pizza is equal to 2 slices. If Amy eats 2 slices, then 8 slices – 2 slices = 6 slices left.
3. Pedro cut these shapes out of construction paper. Which shape does NOT have matching parts when folded along the dotted line?
4. The weather man reported that it rained 6, 12, 3, 8, and 6 inches in January, February, March, April and May, respectively. What was the total amount of rain during this 5-month period?
A. 16 inches
B. 35 inches
C. 29 inches
D. 40 inches
5. Troy loves taking care of his pets. How many more cats does Troy have than dogs?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
6. What number belongs in the box above to make it true?
A. 2
B. 8
C. 9
D. 10
7. Benny cut the chocolate cake into 10 equal slices. His family eats one half of the cake for dessert. How many slices did they eat?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 10
8. Andy and Annie went to the bookstore and bought 9 new books in all. Andy bought one more book than Annie. How many books each did Andy and Annie buy?
A. Andy bought 9 books; Annie bought 8 books.
B. Andy bought 5 books; Annie bought 4 books.
C. Andy bought 4 books; Annie bought 5 books.
D. Andy bought 8 books; Annie bought 9 books.
9. Jessie got a new camera for his birthday, and he loves to take pictures of nature. The table above shows the number of pictures he has taken each month. If the pattern continues, how many pictures will Jessie take in May?
A. 15
B. 17
C. 20
D. 25
* The pattern is counting on by 5. If Jessie takes 15 pictures in March, then he will take 15 + 5 = 20 pictures in April. Then, in May he will take 20 + 5 = 25 pictures.
10. One Saturday afternoon, the Miller brothers are counting their Blue-Ray DVDs. Steven has 8, Josh has 12, and Anthony has 6. How many Blue-Ray DVDs do Anthony and Josh have in all?
A. 14
B. 18
C. 20
D. 26

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản