Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

 1. Josh’s favorite hobby is manatee watching. The bar graph above shows how many manatees Josh saw in five days last week. How many manatees in all did he see last week?
A. 55 B. 100 C. 115 D. 130

2. Brandon is building towers with wooden blocks. He makes the growing pattern above. If the pattern continues, how many blocks will he need to make a tower that is four blocks high?
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

3. Krista has 18 balloons for the Valentine’s Day party. She wants to tie them in equal groups. What are two different ways she can do this?
A. 2 groups of 9 and 3 groups of 4 B. 6 groups of 2 and 2 groups of 8
C. 9 groups of 2 and 2 groups of 8 D. 2 groups of 9 and 3 groups of 6

4. Mark and Anthony are sharing a bag of 56 M&M candies equally. How many pieces should each boy get?
A. 56 B. 28 C. 27 D. 25

5. Melissa is four years older than her brother Vick. In 6 years, she will be 20 years old. How old is Vick?
A. 24 B. 18 C. 10 D. 16

6. Paul’s family eats cereal with cold milk every morning. Which measurement best describes how much this bottle of milk holds?
A. 2 meters B. 2 liters C. 2 grams D. 2 kilograms

7. How many rectangles can you make out of the figure above?
A. 10 B. 8 C. 7 D. 5

8. Zack is standing in the middle of the line, waiting to check out a book at the library. If there are two people in front of him, how many people in all are in the line?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

 9. When Daisy went to recess at noon, the temperature outside was 92 degrees. By the time she went to bed, the temperature outside had dropped to 78 degrees. What was the difference in temperature from noon to midnight?
A. 92 B. 14 C. 78 D. 12

 10. At the school bake sale, Mario sold 9 sugar cookies for 20 cents each and 1 slice of apple pie for $1.00. How much money did Mario make at the school bake sale?
A. $1.80 B. $2.25 C. $2.80 D. $3.00

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 để xem.
Đồng bộ tài khoản