Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012 được sưu tầm giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012:

1. Ms. Chen is standing next to the totem pole. If Ms. Chen is 5 feet tall, about how tall is the totem pole?
A. 8 feet
B. 30 feet
C. 15 feet
D. 50 feet
2. Kelsey is thinking of a magic number. She subtracts 5 from this magic number and gets 7. What is her magic number?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
3. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the straw?
A. 9 centimeters
B. 10 centimeters
C. 11 centimeters
D. 12 centimeters
4. Kevin's class has 20 students. 12 of the students went to Kevin's birthday party. How many students did not go to his party?
A. 8
B. 17
C. 18
D. 32
5. In the picture above, there are 5 dimes in each stack. How many dimes are there
in all?
A. 12
B. 50
C. 60
D. 55
6. Cody had the cubes shown above. He gave 1/4 of them to Serena. How many cubes did Cody give to Serena?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
7. Which of the following figures could be folded on the dotted line to have two equal parts?
8. Which of the following objects has the shape of a sphere?
A. a basketball
B. a shoe box
C. a coke can
D. a VCR
9. Dawn had 98¢. She paid 29¢ for a new pencil. How much money did she have after paying for the pencil?
A. 58¢
B. 69¢
C. 50¢
D. 61¢
10. Brandon had 15 baseball cards. He gave 2 cards to Del yesterday. Which number sentence shows how many cards Brandon has left?
A. 15 + 2 = 17
B. 12 + 3 = 15
C. 15 - 2 = 13
D. 17 - 2 = 15

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản