Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Carol organized her crayons into 5 groups with 4 crayons in each group. How many crayons did she have in all?
A. 9
B. 16
C. 20
D. 24
2. Andy received 14 letters. Eight of the letters were from his pen pals. How many letters were not from his pen pals?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
3. Look at the picture above. How many legs do the cows have in all?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 20
4. Maria found 7 gold rocks in a stream. She hoped to find 8 more, but could not find any. How many gold rocks did Maria find in the stream?
A. 0
B. 7
C. 8
D. 15
5. Terry had 19 marbles. Jim gave him 22 more. About how many marbles did Terry have after receiving marbles from Jim?
A. 30
B. 40
C. 45
D. 50
6. Look at the clock above. What time will it be in 30 minutes?
A. 8:30
B. 8:00
C. 9:00
D. 9:30
7. Which number is one more than five hundreds?
A. 500
B. 510
C. 600
D. 501
8. Whick of the following clocks shows 6:15?
9. Look at the number line shown above. Which number is 86 closest to?
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
10. Tyrone started building a model plane at 3:00 PM. He worked on the plane for 2 hours and 30 minutes. What time did he finish?
A. 6:20 PM
B. 5:30 PM
C. 6:30 PM
D. 6:00 PM

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản