Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
90
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Wally is writing a research report on his favorite reptile – the alligator. He discovered that the alligator population in Florida grew quickly. How many more alligators were in Florida in 1990 than in 1950? 
A. 200           B. 400           C. 600           D. 2000 
2. You can measure the width of a dollar bill in ___________. 
A. inches           B. feet           C. yards           D. miles 
3. The wall in Freddy’s room is 12-feet high wide and 9-feet high. Freddy is going to hang a poster on this wall, but he wants to leave a space of 3-feet between the edges of the poster and the edges of the wall. What is the size of this poster? 
A. 9-foot wide and 6-foot tall            B. 9-foot wide and 3-foot tall
C. 6-foot wide and 6-foot tall           D. 6-foot wide and 3-foot tall 
4. Ellen’s cat had 10 kittens last month. She gave 3 kittens to a friend, 1 kitten to her teacher, and 2 kittens to her neighbor. Which number sentence can you use to find the number of kittens Ellen has left? 
A. 10 – 3 – 1 – 2 = 4           B. 10 + 2 + 1 + 2 = 15        C. 8 - 2 + 1 + 3 = 10           D. 10 + 3 + 1 – 3 = 10 
5. If you fold the figure above along the dotted lines, what shape will you make? 
A. cube           B. cylinder           C. pyramid           D. cone 
6. Daniel wants to weigh a bag of potatoes at the store. What measurement tool should he use? 
A. yard stick           B. thermometer           C. scale         D. measuring cup 
The fourth grade students at Broward Elementary voted for their favorite hobby. The double bar graph shows the results of the vote.
7. Using the bar graph above, how many more girls voted for stamp collecting than for surfing the net? 
A. 10           B. 20           C. 30           D. 40 
8. How many more boys voted for stamp collecting than for painting? 
A. 5           B. 10           C. 20           D. 25 
9. How many more students voted for surfing the net than for painting? 
A. 20           B. 40           C. 10           D. 50 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản