Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 6 đề thi

0
81
lượt xem
5
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which dragonfly has a line of symmetry drawn through it?
2. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the banana?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 1
3. Lucy the Ladybug has a line of symmetry down her back. How many spots are on the side that is not shown?
A. 6
B. 3
C. 7
D. 8
4. I have five arms. I live in water. Which creature am I?
5. There were 24 children swimming in the pool. After an hour, 17 of the children got out. How many children were still swimming in the pool?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
6. Carl the Crab has a line of symmetry going down the middle of his body. How many legs does Carl the Crab have in all?
A. 12
B. 4
C. 8
D. 3
7. Three friends counted the number of days in one year using a calendar. Tom counted 347, Mike counted 365, and Anna counted 381. Who probably counted the days correctly?
A. Tom
B. Mike
C. Anna
D. none of them
8. About how long does it take to make a peanut butter and jelly sandwich for lunch?
A. 2 hours
B. 5 seconds
C. 5 minutes
D. 10 hours
9. Liana cut out a large capital letter A. She wanted to fold it in half so that it would be the same on both sides. How should she fold it?
10. Jim can fold a paper airplane in 20 seconds. How long will it take him to fold 6 paper airplanes?
A. 2 minutes
B. 20 seconds
C. 60 seconds
D. 80 seconds

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản