Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The movie theater recorded the number of tickets sold in 5 days on the bar graph. How many tickets in all did they sell on Monday, Wednesday, and Friday? 
A. 35           B. 45           C. 50           D. 55 
2. Which measurement best describes the weight of a pencil? 
A. 5 kilograms           B. 5 grams           C. 5 meters           D. 5 liters 
3. Look at the number pairs above. What number completes the table? 
A. 5          B. 10           C. 15           D. 20 
4. Valeria bought a doll for $12. 87. How much change will she get if she pays with a $20.00 bill? 
A. $2.26           B. $7.13           C. $8.13           D. $8.87 
5. A second grade class is reading Junie B. Jones: Boss of Lunch. The book has 150 pages. The teacher assigns 10 pages in Week 1, 20 pages in Week 2, and 40 pages in Week 3. If this pattern continues, how many pages will the teacher assign in Week 4? 
A. 50           B. 60           C. 80           D. 100 
6. “The Build-A-Bear Workshop” sells brown, tan, and black stuffed teddy bears. They have either blue or green eyes. How many types of teddy bears customers can choose in the store? 
A. 4           B. 5           C. 6           D. 7 
7. The second graders at Pearson Elementary school recorded their favorite cookies in the table above. Which two kinds of cookies combined are enjoyed by more students than the most popular cookie? 
A. Sandwich and Butter           B. Sandwich and Ginger Snaps
C. Chocolate Chip and Butter           D. Chocolate Chip and Ginger Snaps 
8. The movie “Lion King” lasted for 137 minutes. This is the same amount of time as ____________. 
A. 1 hour 37 minutes           B. 2 hour 17 minutes
C. 2 hour 37 minutes           D. 3 hour 37 minutes 
9. Angie started her science research project on May 17th. It took her 3 months to finish it. When did Angie finish her project? 
A. June           B. July           C. August           D. September 
10. Juan has 63 cents saved up. He has twice as many dimes as pennies. How many of each coin does he have? 
A. 8 dimes, 4 pennies           B. 6 dimes, 3 pennies
C. 4 dimes, 2 pennies           D. 3 dimes, 6 pennies

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 13 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản