Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

 1. Danny uses beans to measure the length of his pet turtle. About how many beans long is the turtle?
A. 4 beans
B. 5 beans
C. 8 beans
D. 16 beans

2. Which of these number sentences is in the same fact family as 18 - 9 = 9?
A. 18 + 9 = 27
B. 9 + 9 = 18
C. 6 * 3 = 18
D. 9 - 9 = 0

3. Emily is picking juicy apples. What fraction of the apples is inside the basket?
A. 4/9
B. 5/9
C. 4/5
D. 5/4

4. Noah is comparing fractions in math class. Which statement is true?
A. B. C. D.

5. Which of the solid figures below is a cube?
A. B. C. D.

  6. Four friends recorded the number of stickers they bought on the table above. How many more stickers did Vita buy than Lamar?
A. 8
B. 9
C. 11
D. 19

 8 + ____ = 15

7. Look at the number sentence above. What could you do to find the missing number?
A. Add 8 and 15
B. Add 15 and 8
C. Subtract 8 from 15
D. Subtract 7 from 8

8. Jesse is counting his allowance, shown above. How much money does Jesse have?
A. $0.97
B. $1.55
C. $1.77
D. $1.97

9. On Monday, Mr. Mason drove from Bell to Gilt. On Tuesday, he drove from Gilt to Laket. How much farther did he drive on Tuesday than on Monday?
A. 21 miles
B. 29 miles
C. 31 miles
D. 39 miles

10. Carmen bought 4 boxes of pencils. Each box contained 10 pencils. How many pencils did she buy in all?
A. 14
B. 24
C. 36
D. 40

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 15 đề thi số 1 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản