Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 đề thi

0
73
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Using the grid above, which fish is found on point (B,4)?
2. Mario needs to know what day of the week it is. Which of the following measurement tools should he use?
3. Which picture is divided into two equal parts?
4. There are 17 yellow bananas hanging in the tree. A hungry monkey climbs up and eats 8 of the bananas. How many bananas are left?
A. 17 B. 9 C. 8 D. 11
5. Which number sentence is equal to 170?
A. 50 + 50 + 70 B. 170 - 30 C. 140 + 40 D. 100 - 70
6. Ryan builds a number with the place value blocks above. What number does his model show?
A. 53 B. 50 C. 92 D. 93
7. Look at the calendar above. How many swimming lessons are held in June?
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
8. What holiday is on Sunday, June 14?
A. Father's day B. Report Card day C. Flag Day D. Library day
9. Wilson finished his homework at 4:30 p.m. Then, he watched TV for 15 minutes. After that, he started to read his favorite Harry Potter book. What time was it when Wilson started to read his Harry Potter book?
A. 4:15 p.m. B. 4:45 p.m. C. 4:50 p.m. D. 5:15 p.m.
10. On Monday, the farmer counted 74 apples on his tree. That night, a storm blew through and knocked off some apples. On Tuesday morning, there were still 68 apples left on the tree. How many apples fell off during the storm?
A. 8 B. 6 C. 16 D. 18

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 16 để xem.
Đồng bộ tài khoản