Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Monica built this tower of blocks. How many blocks did she use altogether?
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

2. At Tiffany's birthday party, there are 10 children and 16 lollipops. If each child gets only 1 lollipop, how many lollipops will be left over?
A. 9 B. 6 C. 8 D. 4
Start at 23. Count on by 10 two times. Add 1.

3. If you follow the instructions above, what number do you get?
A. 24 B. 34 C. 44 D. 54

4. The pet store sells buckets of worms with 10 worms each. Todd buys 7 buckets of worms. He uses 5 buckets of worms. How many worms does Todd have left?
A. 70 B. 20 C. 50 D. 40

5. Erin has 1 quarter, 1 dime, and 1 nickel. If she wants to buy a piece of candy for 20¢, which coin should she use?
A. quarter B. dime C. nickel D. penny

6. There are 6 cookies on the large plate and 4 cookies on the small plate. How many cookies are there in all?
A. 2 B. 6 C. 8 D. 10

7. If the pattern above continues, what should be the next shape?

8. Look at the number line above. Which letter represents the number 4 on the number line?
A. G B. H C. I D. None of them

9. Which number should fill in the blank box to make the number sentence true?
A. 74 B. 54 C. 44 D. 34

10. There are 6 kids. Each kid has 10 bananas. How many bananas are there in all?
A. 6 B. 30 C. 60 D. 36

 

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản