Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Jose nine minutes to take a shower and four minutes to brush his teeth. How long does it take Jose to shower and brush his teeth?
A. 4 minutes
B. 9 minutes
C. 13 minutes
D. 24 minutes
2. Which numbers will complete the pattern above?
A. 15, 16, 17
B. 16, 18, 20
C. 18, 19, 20
D. 16, 20, 24
3. Many of the kids in the neighborhood were flying kites on Saturday. How many of the kites above have a 7 in the ones place?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 12
4. Isaac scored 10 points in the basketball game last week. This week, Isaac scored 12 points. How many points did Isaac score in the two games?
A. 10
B. 12
C. 20
D. 22
5. About how much money do you need to buy the pencil above?
A. about 3 dimes
B. about 3 quarters
C. about 2 dimes
D. about 2 quarters
6. The 3-D movie “Lion King” started at the time shown above. It lasted for 2 hours. Which of the clocks below shows the time the movie ended?
7. Some parts of the squares below are shaded. Which of the squares shows about one fourth shaded?
8. Sally wants to write 15 + 0 in some other ways. What are some other number sentences she can write?
A. 13 + 0, 1 + 12, 15 – 3
B. 2 + 13, 20 – 5, 1 + 14
C. 14 + 3, 18 – 1, 2 + 15
D. 14 + 2, 16 – 1, 1 + 15
9. Damian has the coins above. Can you name them?
A. 2 quarters and 1 penny
B. 2 dimes and 1 quarter
C. 2 pennies and 1 quarter
D. 2 nickels and 1 quarter
10. There is a total of 342 tickets for Saturday’s football game. The players have sold 52 of the tickets. How many tickets are still for sale?
A. 58
B. 147
C. 290
D. 394

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 đề thi số 4 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản