Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 5 đề thi

0
135
lượt xem
0
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012

Thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian khi làm bài, rèn luyện và nâng cao kiến thức Tiếng Anh thông qua các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng Bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Do you believe dogs can read books? Read this funny story and think about why Scooter got a nice book as a gift... 
Scooter's Good Book
Scooter was a very nice dog. She was the oldest dog in her family. She had two younger sisters. They drove Scooter crazy every day. She tried her best to get along with them, and not to argue over toys. It was very hard. They wanted to argue every day. Their mom did not like this. She got angry when Scooter's sisters argued over toys.
One day Scooter went with her mom to the store. Her sisters did not go. They were in trouble for arguing with each other. Scooter smiled happily when she jumped in the car. It was fun to go with her mom to the store. She sat very still while her mom put on her seat belt. Scooter looked out of the window and smiled at her sisters as her mom backed out of the driveway.

Mom and Scooter went in the store. Scooter was very nice and polite to the people in the store. Scooter's mom was very proud of her.
It was time to go home. They got back in the car and headed for home. Scooter's mom leaned over and gave Scooter a big hug and a book about dogs. Scooter was very happy with her gift. She went straight in the house and jumped on the sofa and read all afternoon. She did not even hear her sisters fussing that they did not get a new book. She was lost in her good book and her memories of a great day.
1. Which is pronounced the same as /ou/ in the word trouble?
A. /ou/ in word four
B. /ou/ in word tough
C. /ou/ in the word house
D. /ou/ in the word ours
Scooter's youngest sister was ________ than the other one.
2. Which word best fills in the blank?
A. crazier
B. more crazy
C. craziest
D. most crazy
3. What kind of animal was Scooter?
A. a cat
B. a fish
C. a dog
D. a rat
4. What was Scooter's gift from her mother?
A. a ball
B. a toy
C. a book
D. a pool
5. What did Scooter do when she got home from the store?
A. ate lunch
B. swept the porch
C. took a nap
D. read her book
6. What type of story is this?
A. fiction
B. non-fiction
C. poem
D. dairy
7. Which means the opposite of fuss?
A. perturbation
B. dispute
C. considerate
D. hassle
Scooter looked out of the window and smiled at her sisters as her mom backed out of the driveway. 
8. Which word is the subject of this sentence?
A. Scooter
B. window
C. her sisters
D. her mom
9. Why was Scooter's mom very proud of her in the store?
A. Because Scooter was strong and tall.
B. Because Scooter was pretty.
C. Because Scooter behaved well.
D. Because Scooter read a book.
10. Why did Scooter's sisters fuss that afternoon?
A. They were tired.
B. They did not get a book.
C. They were hungry.
D. They wanted to go to school.
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản