Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
80
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Manuel, Dominique, Chase, and Roberta each has their own spinner shown above. Whose spinner is least likely to land on Y?
A. Manuel's B. Dominique's C. Chase's D. Roberta's
2. Mr. Delgado drew the triangular prism above on the chalkboard in his classroom. He asked his students to draw the faces of the prism. Which of the following sets of pictures shows all of the faces of Mr. Delgado’s triangular prism?
3. Vincent drew a figure that has one-fourth of its area shaded. Which of the following figures did Vincent draw?
4. Melinda is looking for two congruent shapes. Which of the following pairs of shapes should Melinda choose?
5. Which is the best ESTIMATE for the problem above?
A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
6. According to the graph above, which of the following statements is true about the students in the third grade classes?
A. Mrs. Ramos has 35 more students than Mr. Johnson.
B. Mr. Johnson has 12 more students than Ms. Dalton.
C. Ms. Dalton has 2 less students than Mr. Lyons.
D. Mr. Johnson has 2 less students than Mr. Lyons.
7. Mr. Brown owns the new neighborhood bike shop. He installs wheels on new tricycles as shown in the table above. How many wheels would he need for six tricycles?
A. 15 wheels B. 16 wheels C. 18 wheels D. 21 wheels
8. Nancy just woke up from a nap and looked at the clock in her room to check the time. Which of the following clocks did Nancy most likely look at?
A. 4:41 B. 5:41 C. 8:23 D. 8:25
9. Aaron is trying to complete the number sentence above. What number should go in the box to make this number sentence true?
A. 218 B. 222 C. 318 D. 322
10. Jim bought 3 packs of Juicy Juice gum. There were 8 sticks of gum in each pack. How many sticks of gum did Jim buy?
A. 15 B. 16 C. 24 D. 78

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản