Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013 được lấy từ BST sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which block would the number 30 replace?
A. block A B. block B C. block C D. none of them

2. Matt and his grandfather are waiting for the bus. If Matt is 3 feet tall, about how tall is his grandfather?
A. 4 feet tall B. 6 feet tall C. 9 feet tall D. 3 feet tall

3. Lena wants to measure the length of a paper clip. What is the best unit of measurement that Lena should use?
A. meter B. feet C. millimeters D. pounds

4. Two views of the same object are shown above. Which of these solid figures could be the object?

5. On the number line above, which number belongs in the blank box?
A. 68 B. 70 C. 75 D. 80

6. There is a 4 in my hundreds place. There is a 7 in my ones place. There is a 5 in my tens place. Which number am I?
A. 745 B. 475 C. 547 D. 457

7. Marisa is counting by 3s to 30. She just said 18. Which number should she say next?
A. 19 B. 20 C. 21 D. 17

8. Look at the pattern above. Which shape comes next in the pattern?

9. The footprints of 3 friends are shown above. Fred’s footprint is about 8 inches long. Which footprint is Fred’s?
A. A B. B C. C D. none of them

10. Lauren has 8 hats. She gives Mike, Serena, and Beth one hat each. How many hats does Lauren have left?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 20 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản