Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kyle uses the broken ruler above to measure his pencil. About how long is Kyle’s pencil?
A. 6 cm B. 10 cm C. 16 cm D. 21 cm

2. Ms. Dixon pays Ray one dime each day to feed her dog. How much money in all does she pay Ray in one week?
A. $1.00 B. 70¢ C. 60¢ D. 35¢

3. Wendy is skip counting out on the playground. Which number belongs in the blank above?
A. 23 B. 24 C. 26 D. 28

4. Which number sentence is in the same fact family as 11 – 7 = 4?
A. 11 – 4 = 7 B. 11 + 7 = 18 C. 11 + 4 = 15 D. 7 - 4 = 3

5. A math wizard adds 7 to the number in the first column and out pops the number in the second column! If the math wizard keeps on using this rule, which number will go in the blank box?
A. 13 B. 17 C. 18 D. 27

6. Todd has 3 dimes. Mike has 1 quarter. Jeff has 5 nickels. Who has the most money?
A. Todd B. Mike C. Jeff D. Jason

7. Which of the following items is most like the things in the group above?

8. Jack started with $4.00. He spent a total of 90¢ for 2 pencils. How much money did Jack have left?
A. $1.80 B. $2.10 C. $3.10 D. $4.90

9. Sid picked 17 apples and put them in a basket. He ate one of the apples and used 9 more apples for a pie. How many apples are left in the basket?
A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

10. There are 14 flowers in Anna’a vase. 6 of them are yellow. The rest are pink. How many flowers in Anna's vase are pink?
A. 6 B. 8 C. 9 D. 5

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 21 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản