Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What shape would you get by tracing the bottom of a tissue box?
A. triangle& B. rectangle C. circle D. oval
1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
10 - 9 = 1

2. Which number sentence is missing from the fact family above?
A. 9 - 1 = 8 B. 10 – 1 = 9 C. 10 + 9 =19 D. 9 - 8 = 1

3. Amanda is late for ballet lessons. What time does the clock show?
A. 5:15 B. 5:45 C. 4:55 D. 4:45

4. The Star Wars movie starts at 5:00 p.m. It lasts 2 hours and 15 minutes. What time does the movie end?
A. 7:45 p.m. B. 7:30 p.m. C. 7:15 p.m. D. 7:10 p.m.

5. Which of the following objects is a sphere?

6. Meg started a puzzle at 6:15 p.m. and finished it in 20 minutes. At what time did Meg finish the puzzle?
A. 6:30 p.m. B. 6:35 p.m. C. 6:45 p.m. D. 6:50 p.m.

7. There are 3 cars in the parking lot. Each car has 4 wheels. What is another way to show 3 x 4?
A. 3 + 3 + 3 B. 4 + 4 + 4 C. 3 + 4 D. 34

8. Looking at the drawing above, what is the perimeter of the rectangle?
A. 8 inches B. 10 inches C. 12 inches D. 16 inches

9. Look at the number pattern above. What number is missing?
A. 43 B. 44 C. 45 D. 46

10. There were 15 people on the bus. 6 people got off at the first stop. 3 people got on at the second stop. How many people were on the bus after the second stop?
A. 12 B. 24 C. 9 D. 6 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản