Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. What is the total value of the coins above?
A. 28¢ B. 45¢ C. 50¢ D. 46¢
2. Peter drew a circle in a trapezoid. Which of these figures shows what Peter drew?
3. There are many dogs and ducks behind a fence. A farmer counts a total of 18 legs. How many dogs and ducks are behind the fence?
A. 3 dogs and 3 ducks B. 4 dogs and 3 ducks
C. 2 dogs and 6 duck D. 2 dogs and 4 ducks
4. There are 10 color tiles in Valerie’s purse. Some tile are red and some are green. If there are 2 more red tiles than green tiles, then there are:
A. 4 red tiles and 6 green tiles
B. 4 green tiles and 6 red tiles
C. 5 red tiles and 5 green tiles
D. 10 red tiles and 2 green tiles
5. At the picnic, there were 12 children and 20 hotdogs. If each child gets one hotdog, how many hotdogs will be left over?
A. 12 B. 10 C. 20 D. 8
6. In the picture above, each large box has 100 marbles, and each small box has 10 marbles. There are marbles outside, too. How many marbles are there in all?
A. 324 B. 243 C. 334 D. 234
7. Which number is the same as ninety-nine?
A. 99 B. 909 C. 999 D. 199
8. Which number sentence is true?
A. 87 > 91 B. 36 < 43
C. 20 + 50 = 100 D. 120 - 50 = 60
9. Thomas has 23¢. Which number sentence tells how many more cents he needs to buy this car?
A. 45¢ – 23¢ = 12¢ B. 45¢ + 23¢ = 68¢
C. 22¢ + 45¢ = 67¢ D. 45¢ – 23¢ = 22¢
10. Mr. Ryan’s class chose their favorite animals. Their choices are shown in the graph above. How many students chose monkeys as their favorite animal?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản