Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
191
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014

Tài liệu tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014 sẽ giúp bạn thực hành giải các bài tập Tiếng Anh, phát triển kĩ năng giải bài trắc nghiệm, đồng thời ôn tập lại những kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014 dưới đây:

1. What is the total value of the coins above?
A. 28¢ B. 45¢ C. 50¢ D. 46¢

2. Peter drew a circle in a trapezoid. Which of these figures shows what Peter drew?
A. B.
C. D.

 3. There are many dogs and ducks behind a fence. A farmer counts a total of 18 legs. How many dogs and ducks are behind the fence?
A. 3 dogs and 3 ducks B. 4 dogs and 3 ducks
C. 2 dogs and 6 duck D. 2 dogs and 4 ducks

4. There are 10 color tiles in Valerie’s purse. Some tile are red and some are green. If there are 2 more red tiles than green tiles, then there are:
A. 4 red tiles and 6 green tiles
B. 4 green tiles and 6 red tiles
C. 5 red tiles and 5 green tiles
D. 10 red tiles and 2 green tiles

 5. At the picnic, there were 12 children and 20 hotdogs. If each child gets one hotdog, how many hotdogs will be left over?
A. 12 B. 10 C. 20 D. 8

 6. In the picture above, each large box has 100 marbles, and each small box has 10 marbles. There are marbles outside, too. How many marbles are there in all?
A. 324 B. 243 C. 334 D. 234

7. Which number is the same as ninety-nine?
A. 99 B. 909 C. 999 D. 199

8. Which number sentence is true?
A. 87 > 91 B. 36 < 43
C. 20 + 50 = 100 D. 120 - 50 = 60

 9. Thomas has 23¢. Which number sentence tells how many more cents he needs to buy this car?
A. 45¢ – 23¢ = 12¢ B. 45¢ + 23¢ = 68¢
C. 22¢ + 45¢ = 67¢ D. 45¢ – 23¢ = 22¢

 10. Mr. Ryan’s class chose their favorite animals. Their choices are shown in the graph above. How many students chose monkeys as their favorite animal?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 23 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản