Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A magic number machine takes an “input” number on the left and gives an “output” number on the right. Using the table above, what number belongs in the blank box?
A. 56 B. 66 C. 76 D. 86

2. Leo wants to solve the subtraction problem above. What should be his answer?
A. 66 B. 64 C. 54 D. 55

3. There are 36 ladybugs sitting on a leaf. Half of them fly away. How many are still on the leaf?
A. 16 B. 17 C. 18 D. 35

4. With dinner, you most likely drink one ______ of water.
A. cup B. pin C. gallon D. pound

5. Look at the pattern of coins above. Which set of books shows the same kind of pattern?

6. Erika buys bubble gum for 40¢. She pays for it with a one-dollar bill. How much change should Erika get back?
A. 35¢ B. 40¢ C. 55¢ D. 60¢

7. Jim buys a hot dog and fries for a total of $2.37. Which of the following pictures shows the exact amount of money Jim pays with?

8. Which set of coins is NOT equal to 8 nickels in value?
A. 16 dimes B. 4 dimes C. 40 pennies D. 1 quarter, 3 nickels

9. Donna has 16 red and yellow jellybeans. There are 2 more red jellybeans than yellow jellybeans. How many red jellybeans does Donna have?
A. 7 B. 9 C. 10 D. 11

10. What number does not belong in this "add 4" pattern?
A. 21 B. 18 C. 13 D. 5

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản