Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013

Dưới đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which activity can be finished in about two minutes?
A. brush your teeth B. watch the "A Bug's Life" movie
C. read a chapter in a book D. practice playing piano for an end of year recital

2. I am a 2-digit number. I have a 9 in the ones place. I am less than 30. I am more than 20. Which number am I?
A. B. C. D. none of them

3. Jen has 3 coins that add up to 27¢. Which coins does Jen have?
A. 3 dimes B. 1 quarter + 2 pennies
C. 2 dimes + 1 nickel D. 2 nickels and 1 dime

4. Terry has the coins above in her purse. What is the total value of these coins?
A. 80¢ B. 66¢ C. 46¢ D. 86¢
45, 40, 35, 30, 25, ______, 15, 10

5. Trevor is skip counting. Which number completes the pattern above?
A. 21 B. 20 C. 18 D. 16 

6. Julia saw 16 ladybugs in the garden. Sam saw 4 fewer ladybugs than Julia. How many ladybugs did Julia and Sam see in all?
A. 20 B. 26 C. 28 D. 30

7. Lily draws a picture of shapes on her paper. The circle is third. The rectangle is after the circle. The square is second. The triangle is before the square. Which picture shows the order of Lily’s shapes?
A. B.
C. D. none of them

8. There were 47 frogs living in a pond. Then, 18 of the frogs hopped away. How many frogs are still in the pond?
A. 31 B. 29 C. 21 D. 19

9. Which of the following statements is true?
A. 96 is less than 54 B. 73 is greater than 29 C. 47 is greater 81 D. 12 plus 39 equals 6

10. Mark had 89 baseball cards. He sold 46 of those cards to his neighbor. Which statement is true about Mark’s baseball cards?
A. He sold more than half of his cards. B. He sold less than half of his cards.
C. He sold exactly half his cards. D. He sold one card more than half of his cards. 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản