Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Cùng tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 của thư viện eLib dưới đây:

1. Look at the number pairs above. If the pattern continues, what number should go in the blank box?
A. 11 B. 12 C. 13 D. 15

2. There are three elephants in the Houston Zoo. How many legs do the three elephants have in all?
A. 6 B. 8 C. 12 D. 15

3. Olivia has the dollars and coins above. How much money does she have in all?
A. $2.60 B. $2.70 C. $2.75 D. $2.85

4. A ticket to an Astros baseball game costs $8.50. If Danny buys 2 tickets, how much money will he pay?
A. $15.50 B. $16.50 C. $17.00 D. $16.00

5. Which number can Amy put in the blank box on the left to balance the scale?
A. 100 B. 99 C. 96 D. 90

6. Which of the following most likely weigh(s) about one pound?
A. three apples B. an adult dog C. a paper clip D. a banana

7. Which of these shapes has five sides?
C. D. none of them

8. My number has 2 digits. It is odd. It is greater than 20, and less than 23. What is my number?
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

9. Which of the following statements is true about 9 + 8?
A. It is greater than 10 + 10. B. It is less than 7 + 8.
C. It is the same as 10 + 7. D. It is the same as 27 - 9.

10. If the pattern above continues, which numbers belong in the blanks?
A. 9, 3, 0 B. 10, 7, 4 C. 9, 6, 3 D. 8, 5, 2 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản