Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
177
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014

Hãy thử sức với bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 năm 2014 các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The bus driver is driving down the street and sees many road signs. Which of these signs is shaped like a rectangle?
A. B. C. D.

2. There are 4 tricycles at the bike store. Each tricycle has 3 black wheels. How many wheels are there in all?
A. 3 wheels B. 4 wheels C. 8 wheels D. 12 wheels

3. Which two of these shapes have the same number of sides?
A. Shape A and Shape B B. Shape B and Shape C
C. Shape C and Shape A D. Shape D and Shape B

4. Byron had 15 pieces of gum. He gave away 9 of them to his friends. How many pieces of gum did Byron have left?
A. 6 pieces B. 9 pieces C. 15 pieces D. 24 pieces

5. What is the perimeter of the shape shown above?
A. 11 inches B. 12 inches C. 13 inches D. 14 inches

6. Elyse has 4 bags of cookies. Each bag contains 5 cookies. Which of the following shows a way to find the number of cookies Elyse has in all?
A. 5 + 5 + 5 + 5 B. 5 + 4 + 5 + 4
C. 4 + 4 + 4 + 4 D. 5 + 5 + 5 + 4

7. Peggy wants to put these number cards in order from least to greatest. Which of the choices shows the correct order?
A. 137, 126, 143, 152
B. 126, 143, 137, 152
C. 126, 137, 152, 143
D. 126, 137, 143, 152

8. How is four hundred sixty written in standard form?
A. 406 B. 604 C. 460 D. 640

9. When you count by ones, what number comes after 275?
A. 274 B. 276 C. 277 D. 278

10. In the number 1,842, which number is in the tens place?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 25 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản