Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 tổng hợp các đề thi Olympic trên mạng vòng 26 của môn Tiếng Anh lớp 2, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Trevor has the bags of oranges above. If each bag has 4 oranges inside, which number sentence describes how many oranges there are in all?
A. 3 + 4 = B. 3 + 3 + 3 =
C. 4 + 4 + 4 = D. 4 + 4 + 3 =
2. Looking at the pictures above, which object is about 3 inches long?
A. pea B. toy car C. crayon D. none of them
3. After Thanksgiving dinner, Nancy’s family had finished three quarters of the apple pie. Which pie shows one quarter remaining?
4. Ben used the two coins above to pay for a paintbrush that cost 39 cents. How much change should Ben get back?
5. Look at the number line. Which number is missing?
A. 25 B. 28 C. 30 D. 31
6. Which of the following numbers has 2 in the hundreds place?
A. 928 B. 682 C. 267 D. 326
7. Beth, Ann and Lisa each brought a pie to their classroom for a party. Beth cut her pie into thirds. Which is Beth's pie?
A. A B. B C. C D. none of them
8. Look at the presents above. The first present has a flower on it. Which other present has a flower on it?
A. 6th B. 7th C. 8th D. 9th
9. There were some cats sitting under a tree. Some cats left. Which number statement describes how many cats are still sitting under the tree?
A. 6 - 2 = 4 B. 2 + 4 = 6 C. 6 + 2 = 8 D. 6 - 2 = 3
10. Cathy has 192 blue beads to make a necklace. She buys 46 purple beads at the store. How many beads does Cathy have in all?
A. 148 B. 238 C. 248 D. 228

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 để xem.
Đồng bộ tài khoản