Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The bus driver is driving down the street and sees many road signs. Which of these signs is shaped like a rectangle?

A. B. C. D.

2. There are 4 tricycles at the bike store. Each tricycle has 3 black wheels. How many wheels are there in all?

A. 3 wheels B. 4 wheels C. 8 wheels D. 12 wheels

3. Which two of these shapes have the same number of sides?

A. Shape A and Shape B B. Shape B and Shape C
C. Shape C and Shape A D. Shape D and Shape B

4. Byron had 15 pieces of gum. He gave away 9 of them to his friends. How many pieces of gum did Byron have left?

A. 6 pieces B. 9 pieces C. 15 pieces D. 24 pieces

5. What is the perimeter of the shape shown above?

A. 11 inches B. 12 inches C. 13 inches D. 14 inches

6. Elyse has 4 bags of cookies. Each bag contains 5 cookies. Which of the following shows a way to find the number of cookies Elyse has in all?

A. 5 + 5 + 5 + 5 B. 5 + 4 + 5 + 4
C. 4 + 4 + 4 + 4 D. 5 + 5 + 5 + 4

7. Peggy wants to put these number cards in order from least to greatest. Which of the choices shows the correct order?

A. 137, 126, 143, 152 B. 126, 143, 137, 15
C. 126, 137, 152, 143 D. 126, 137, 143, 152

8. How is four hundred sixty written in standard form?

A. 406 B. 604 C. 460 D. 640

9. When you count by ones, what number comes after 275?

A. 274 B. 276 C. 277 D. 278

10. In the number 1,842, which number is in the tens place?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản