Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Trevor has the bags of oranges above. If each bag has 4 oranges inside, which number sentence describes how many oranges there are in all?
A. 3 + 4 = B. 3 + 3 + 3 =
C. 4 + 4 + 4 = D. 4 + 4 + 3 =

2. Looking at the pictures above, which object is about 3 inches long?
A. pea B. toy car C. crayon D. none of them

3. After Thanksgiving dinner, Nancy’s family had finished three quarters of the apple pie. Which pie shows one quarter remaining?
A. A B. B C. C D. none of them

4. Ben used the two coins above to pay for a paintbrush that cost 39 cents. How much change should Ben get back?
A. B.
C. D. none of them

5. Look at the number line. Which number is missing?
A. 25 B. 28 C. 30 D. 31

6. Which of the following numbers has 2 in the hundreds place?
A. 928 B. 682 C. 267 D. 326

7. Beth, Ann and Lisa each brought a pie to their classroom for a party. Beth cut her pie into thirds. Which is Beth's pie?
A. A B. B C. C D. none of them

8. Look at the presents above. The first present has a flower on it. Which other present has a flower on it?
A. 6th B. 7th C. 8th D. 9th

9. There were some cats sitting under a tree. Some cats left. Which number statement describes how many cats are still sitting under the tree?
A. 6 - 2 = 4 B. 2 + 4 = 6 C. 6 + 2 = 8 D. 6 - 2 = 3

10. Cathy has 192 blue beads to make a necklace. She buys 46 purple beads at the store. How many beads does Cathy have in all?
A. 148 B. 238 C. 248 D. 228

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 26 năm 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản