Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27

Dưới đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jessica found the coins shown above in the parking lot. What is the total value of all these coins?
A. 37¢ B. 28¢ C. 23¢ D. 30¢
2. Which of the following times is the longest?
A. 10 minutes B. 2 hours C. 1 day D. quarter hour
3. Elena is thinking of a number. Her number has a 2 in the tens place, 5 in the ones place, and 6 in the hundreds place. What is Elena’s number?
A. 256 B. 526 C. 625 D. 600205
4. Marcy has 6 lollipops. She has a toothache so she eats 0 lollipops. How many lollipops does Marcy have left?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 0
5. How many equal triangles are shown in the drawing above?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
250, 300, 350, ______
6. What number comes next in the pattern above?
A. 400 B. 450 C. 500 D. 550
674, 676, 678, ______
7. Which number comes next in the pattern above?
A. 670 B. 680 C. 779 D. 789
8. The visitors at an amusement park voted on their favorite rides. Using the table above, about how many more people voted for Roller Coaster than Ferris Wheel?
A. 30 B. 40 C. 50 D. 20
9. Jesse is adding two of his favorite numbers. What is the sum of the two numbers?
A. 962 B. 965 C. 971 D. 961
10. There were 14 cookies at the bakery. Then, the baker sold 7 cookies. If you need to find out how many cookies are left at the bakery, how can you solve this problem?
A. add B. subtract C. multiply D. divide

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản