Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014

Kì thi Olympic Tiếng Anh là một kì thi quan trọng đối với các em học sinh. Chính vì vậy, các em cần nỗ lực ôn tập nhiều hơn với nhiều đề thi có cấu trúc cụ thể. Hi vọng, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

 1. Jessica found the coins shown above in the parking lot. What is the total value of all these coins?
A. 37¢ B. 28¢ C. 23¢ D. 30¢

2. Which of the following times is the longest?
A. 10 minutes B. 2 hours C. 1 day D. quarter hour

3. Elena is thinking of a number. Her number has a 2 in the tens place, 5 in the ones place, and 6 in the hundreds place. What is Elena’s number?

A. 256 B. 526 C. 625 D. 600205

 4. Marcy has 6 lollipops. She has a toothache so she eats 0 lollipops. How many lollipops does Marcy have left?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 0

5. How many equal triangles are shown in the drawing above?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

250, 300, 350, ______

6. What number comes next in the pattern above?
A. 400 B. 450 C. 500 D. 550

674, 676, 678, ______

7. Which number comes next in the pattern above?
A. 670 B. 680 C. 779 D. 789

 8. The visitors at an amusement park voted on their favorite rides. Using the table above, about how many more people voted for Roller Coaster than Ferris Wheel?
A. 30 B. 40 C. 50 D. 20

9. Jesse is adding two of his favorite numbers. What is the sum of the two numbers?
A. 962 B. 965 C. 971 D. 961

10. There were 14 cookies at the bakery. Then, the baker sold 7 cookies. If you need to find out how many cookies are left at the bakery, how can you solve this problem?
A. add B. subtract C. multiply D. divide

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 1 năm học 2014 là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!
Đồng bộ tài khoản