Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
67
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

 1. Mr. Chan’s class can’t wait to go on a field trip to the zoo on April 12. Looking at the calendar, on what day of the week is April 12?
A. Sunday B. Monday C. Saturday D. Friday

2. Maria’s family just finished dinner, and now they are ready to eat pie for dessert. What fraction of the pie slices has ice cream on top?
A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 2/2

3. Jacob got some coins under his pillow from the tooth fairy last night. How much money is shown above?
A. 17¢ B. 22¢ C. 30¢ D. 32¢

4. Jose had 59 Pokémon cards. His little brother lost some of them. Now, Jose has 37 cards left. Which number sentence describes what happened?
A. 59 - ___ = 37 B. 59 + 37 = ___
C. 59 + ___ = 37 D. 59 + __ + 37

5. Paul got 16 puzzles for his birthday. How do you write 16 in word form?
A. sixty-one B. sixteen C. sixty D. one six

6. There were 32 students on the school bus at 7:30 a.m. At 7:45 a.m., 6 more students got on the same school bus. If you want to solve how many students are on the bus altogether, what should you do?
A. add B. subtract C. multiply D. division

7. Mrs. Smith is a very funny 2nd grade math teacher. Ms. Donald is a very kind 2nd grade reading teacher. Looking at the table above, how many students in all are in the two classrooms?
A. 41 B. 45 C. 55 D. 57

 8. Isabella is skip counting as she jumps rope outside. Look at the number pattern she is counting. Which number goes in the box?

A. 25 B. 28 C. 30 D. 32

 9. Jordan bought a box filled with 12 chocolate chip cookies. He ate 7 of the cookies for an afternoon snack. Which number sentence tells how many cookies are still left in the box?
A. 12 + 7 = 19 B. 12 - 5 = 7
C. 12 - 7 = 5 D. 12 - 7 = 6

 10. Jeremy’s goldfish is growing too big for its glass bowl. Using the ruler above, about how many centimeters long is Jeremy’s goldfish?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 2

tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014 dưới đây:
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản