Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The students are lined up to get cookies. If Elaine is the 6th student in line, which girl is Elaine?
A. B. C. D.

2. Diana started with 100 jellybeans in a jar. Then, she ate 20 of the jellybeans. Kevin gave her 10 more jelly beans, and Paul gives her 3 more jelly beans. How many jelly beans does Diana have in her jar?
A. 83 B. 80 C. 93 D. 90

3. Which number completes the pattern?
A. 510 B. 520 C. 519 D. 600

4. Which picture shows 1/4 of the figure shaded?
A. B. C.
D. all of them

5. How do you know if a shape is a triangle?
A. All of its sides are the same length. B. It has 4 sides.
C. It has 3 corners. D. It does not have any curved line.

6. Which number belongs in the box on the number line?
A. 12 B. 14 C. 15 D. 16

7. Freddy traces one of the flat faces of a cube. Which shape did he trace
A. B.
C. D. all of them

8. There are 22 candles on a cake. 12 of the candles are red. The rest are blue. Which of the following statements is true about the candles?

A. There are more red candles than blue candles.
B. There are more blue candles than red candles.
C. There are the same number of blue and red candles.
D. Red candles are a kid's favorite.

9. Which number completes the pattern above?
A. 12 B. 11 C. 10 D. 9

10. There are 845 ants living on Ant Hill Lane. There are 540 ants living on Ant Mound Road. What is the difference between 845 and 540?
A. 345 B. 305 C. 300 D. 200

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 29 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản