Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
139
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Tiếng Anh, luyện thi Olympic và trau dồi kinh nghiệm ra đề. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Sylvia has to draw an item in her house or yard with a line of symmetry through it. Which of the following figures did Sylvia choose? 
2. The graph above shows the number of each kind of video that Carly watched last month. Which of the following tally charts matches the information on the graph? 
3. Penny wants to buy a fun size pack of M&M's that costs 88¢. Which of the following groups of coins show the amount of money Penny needs to buy some M&M's? 
4. Dominic is creating some fact families in his math class. Which of the following facts is NOT in the same fact family as the other three? 
A. 16 ÷ 2 = 8           B. 2 × 8 = 16           C. 8 × 2 = 16           D. 18 ÷ 3 = 6 
5. Luke bought 40 Hershey’s Kisses and placed them on the kitchen table. He came to the kitchen every hour to record how many Kisses were left on the table. He noticed a special pattern in his recordings above. If the pattern continues, how many Kisses will be left after the next hour? 
A. 5 B. 10 C. 15 D. 256. Darla emptied out the triangles from her shape box. What fraction of the triangles above is shaded? 
A. 2 out of 6           B. 2 out of 4           C. 4 out of 6           D. 6 out of 4 
7. Clarisse is trying to figure out what to wear to school this morning. She looks at the thermometer to check the temperature outside. What temperature does the thermometer above show? 
A. 9°C           B. 10°C           C. 11°C           D. 12°C 
8. Coach Carter made the chart above to record the total number of points scored by 4 players on the basketball team during one season. Which of the following lists shows the points in order from greatest to least? 
A. 199, 289, 236, 271           B. 289, 271, 236, 199
C. 271, 236, 289, 199           D. 199, 236, 271, 289 
9. James, Cal, Ken, and Marcus had a hot dog cookout party. Cal ate 4 hot dogs, James and Ken each ate 2 hot dogs, and Marcus ate 3 hot dogs. Which of the following graphs shows this information? 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản