Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Dano records information about her apple orchard in the chart above. Each row in her orchard has the same number of apple trees. What is the total number of trees planted in 4 rows?

A. 24           B. 26           C. 28           D. 32
2. Shannon is trying to figure out what to wear to school today. She checks the thermometer above to figure out the temperature outside. What temperature is shown on the thermometer?
A. 32°F           B. 35°F           C. 38°F           D. 40°F
3. Mrs. McCoy has a flower garden shaped like a rectangle. What is the perimeter of her flower garden?

A. 18 ft           B. 36 ft           C. 64 ft           D. 80 ft

4. Carter is on a shape scavenger hunt. The next object on his list is a shape with more than 5 sides. Which of the following shapes can Carter use for his scavenger hunt?

A. Triangle B. Pentagon C. Parallelogram D. Hexagon
5. Mr. Jacobs drew the number line above on the blackboard in the classroom. Which number does the letter N represent on the number line?

A. 58           B. 59           C. 61           D. 62

6. Henry has to draw a pair of congruent figures for his math homework. Which of the following pairs did Henry LEAST likely draw?
7. Richard is trying to write out the number 805,000. Which of the following is the correct way to write out this number?
A. Eight hundred five
B. Eight thousand, five hundred
C. Eighty-five thousand
D. Eight hundred five thousand
8. Kay and Maria recorded the time they spent practicing for their dance recital on the chart above. Each girl made a tally mark for every 10 minutes of practice. Which graph matches the tally chart?

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản