Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Wendy is sorting her new crayons. She makes 5 groups with 4 crayons in each group. How many crayons does Wendy have in all?
A. 9 B. 16 C. 20 D. 24

2. Andy has a drawer full of 14 toys. Eight of those toys are remote control cars. How many toys are not remote control cars?
A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

3. Every summer, Greg loves watching the cows walk around his uncle’s farm. Looking at the picture above, how many legs do the cows have in all?
A. 8 B. 10 C. 12 D. 20

4. Nina buys 7 ripe bananas at the store. She wanted to buy 8 more bananas, but she did not have enough money. How many bananas did Nina buy at the store?
A. 0 B. 7 C. 8 D. 15

5. Terry had 19 marbles. Jim gave him 22 more. About how many marbles did Terry have after getting marbles from Jim?
A. 30 B. 40 C. 45 D. 50

6. On Saturday morning, Diana wakes up and sees the time on the clock above. She remembers she must be at her grandmother’s house in 30 minutes. What time will it be in 30 minutes?

A. 8:30 B. 8:00 C. 9:00 D. 9:30

7. Jackie is on vacation in Colorado, and she loves taking pictures of the trees and the snow. She takes 500 pictures during the day time. Then, she takes one more picture before it gets dark. Which number is one more than five hundreds?

A. 500 B. 510 C. 600 D. 501

8. Beth is going to meet her cousins at her favorite restaurant at 6:15. It will take her about half an hour to get to the restaurant. Which of the following clocks shows the time 6:15

9. There were a lot of blackbirds sitting on the tree branches at the park. Jason counted 86 blackbirds. Looking at the number line below, what is 86 rounded to the nearest ten?

A. 70 B. 80 C. 90 D. 100

10. Tyreke and his friends went to see the movie “Avengers,” which started at 3:00 p.m. The movie lasted for 2 hours and 30 minutes. What time did the movie finish?

A. 6:20 PM B. 5:30 PM C. 6:30 PM D. 6:00 PM

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản