Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013

Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Chen is standing next to the totem pole. If Ms. Chen is 5 feet tall, about how tall is the totem pole?
A. 8 feet B. 30 feet C. 15 feet D. 50 feet

2. Kelsey is thinking of a magic number. She subtracts 5 from this magic number and gets 7. What is her magic number?
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

3. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the straw?
A. 9 centimeters B. 10 centimeters
C. 11 centimeters D. 12 centimeters

4. Kevin's class has 20 students. 12 of the students went to Kevin's birthday party. How many students did not go to his party?
A. 8 B. 17 C. 18 D. 32

5. In the picture above, there are 5 dimes in each stack. How many dimes are there in all?
A. 12 B. 50 C. 60 D. 55

6. Cody had the cubes shown above. He gave 1/4 of them to Serena. How many cubes did Cody give to Serena?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

7. Which of the following figures could be folded on the dotted line to have two equal parts?
A. B. C. D. all of them

8. Which of the following objects has the shape of a sphere?
A. a basketball B. a shoe box C. a coke can D. a VCR

9. Dawn had 98¢. She paid 29¢ for a new pencil. How much money did she have after paying for the pencil?
A. 58¢ B. 69¢ C. 50¢ D. 61¢

10. Brandon had 15 baseball cards. He gave 2 cards to Del yesterday. Which number sentence shows how many cards Brandon has left?
A. 15 + 2 = 17 B. 12 + 3 = 15
C. 15 - 2 = 13 D. 17 - 2 = 15

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 30 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản