Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Thông qua việc giải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Last week, Luis went fishing at Lake Conroe, and he spotted 3 different kinds of fish. The graph above shows the numbers of fish he saw. How many more sunfish than bass did Luis see?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

2. The last bell at Monroe Elementary school rings exactly at 3:00 p.m. Looking at the clocks below, which clock shows 3:00?
A. B.
C. D.

 3. Claudia is reading the new Harry Potter book. She found that there are fewer than 713 pages but more than 710 pages in the book. Which number is less than 713 but greater than 710?
A. 721 B. 714 C. 712 D. 706

4. Shawn’s dad wants to build a kitchen table out of wood. He wants the table to have 6 sides. Which of the shapes below has 6 sides?
A. B. C.

 5. Ryan is not feeling well today so he goes to the store to buy some tissue and medicine. The store had the tissue boxes shown in the picture. If Ryan picks a box of tissue without looking, which box did Ryan most likely get?
A. B. C.

 6. Emilia has picked a basketful of red, ripe strawberries so she can make a strawberry milkshake. Using the ruler above, how many centimeters wide is the strawberry?
A. 6 B. 4 C. 3 D. 2

7. It is 28 degrees outside today. Mason is bundled up with a coat, sweater, scarf, and mittens to stay warm. Which of the thermometers below shows a temperature of 28 degrees?
A. B. C.

8. Ella started with a full bag of green grapes. After eating 3 grapes, she was left with 10 grapes in the bag. What number belongs in the box above?
A. 7 B. 12 C. 13 D. 23

9. Tyler has 63 blue marbles, 81 black marbles, and 46 green marbles. Which group below shows the number of marbles Tyler has in order from least to greatest?
A. 81, 63, 46 B. 46, 81, 63
C. 46, 63, 81 D. 63, 46, 81

10. Holly uses a round paper plate to hold her crackers. Holly folds another paper plate so that there is no line of symmetry drawn through it. Which plate below does NOT have a line of symmetry drawn through it?
A. B.
C. D.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản