Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 4 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32

Cùng tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Danny uses beans to measure the length of his pet turtle. About how many beans long is the turtle?
A. 4 beans B. 5 beans C. 8 beans D. 16 beans
2. Which of these number sentences is in the same fact family as 18 - 9 = 9?
A. 18 + 9 = 27 B. 9 + 9 = 18 C. 6 * 3 = 18 D. 9 - 9 = 0
3. Emily is picking juicy apples. What fraction of the apples is inside the basket?
A. 4/9 B. 5/9 C. 4/5 D. 5/4
4. Noah is comparing fractions in math class. Which statement is true?
5. Which of the solid figures below is a cube?
6. Four friends recorded the number of stickers they bought on the table above. How many more stickers did Vita buy than Lamar?
A. 8 B. 9 C. 11 D. 19
8 + ____ = 15
7. Look at the number sentence above. What could you do to find the missing number?
A. Add 8 and 15 B. Add 15 and 8
C. Subtract 8 from 15 D. Subtract 7 from 8
8. Jesse is counting his allowance, shown above. How much money does Jesse have?
A. $0.97 B. $1.55 C. $1.77 D. $1.97
9. On Monday, Mr. Mason drove from Bell to Gilt. On Tuesday, he drove from Gilt to Laket. How much farther did he drive on Tuesday than on Monday?
A. 21 miles B. 29 miles C. 31 miles D. 39 miles
10. Carmen bought 4 boxes of pencils. Each box contained 10 pencils. How many pencils did she buy in all?
A. 14 B. 24 C. 36 D. 40

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản