Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Look at Marla's art box. Marla took 1 object out of the box without looking. Which object did she least likely pick?
A. marker B. chalk C. pencil D. marker or pencil

2. If Marla took 1 object out of the box without looking, which object did she most likely pick?
A. marker B. crayon C. pencil D. art box

3. John goes to computer lab at the time shown on the clock above. What time does John go to computer lab?
A. 1:03 B. 1:15 C. 1:45 D. 3:05

4. The graph above shows how many apples and oranges were in a fruit basket. How many more apples were in the basket than oranges?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5. Look at the number pattern above. Which number is missing from the pattern?
A. 26 B. 35 C. 44 D. 45

6. Jason feels a bit cold in his room this morning. Looking at the thermometer above, what is the temperature inside Jason’s room?
A. 70° B. 72° C. 80° D. 82°

7. Lilina collected the coins above in her piggy bank. What was the total value of these coins?
A. 29¢ B. 32¢ C. 37¢ D. 39¢

8. Each day, Ron rides his bike for 3 miles. If he continues this pattern, how many total miles will Ron ride in 5 days?
A. 10 miles B. 12 miles C. 15 miles D. 9 miles

9. If Travis solved the number sentence above correctly, what should be his answer?
A. 69 B. 71 C. 79 D. 95

10. Rob’s family is moving to a new house. They packed 58 boxes in all. They have moved 28 of those boxes to the trunk of the car. How many boxes are left?
A. 20 B. 30 C. 35 D. 40

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 32 năm 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản