Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013

Mong rằng Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Danny uses beans to measure the length of his pet turtle. About how many beans long is the turtle?
A. 4 beans B. 5 beans C. 8 beans D. 16 beans

2. Which of these number sentences is in the same fact family as 18 - 9 = 9?
A. 18 + 9 = 27 B. 9 + 9 = 18
C. 6 * 3 = 18 D. 9 - 9 = 0

3. Emily is picking juicy apples. What fraction of the apples is inside the basket?
A. 4/9 B. 5/9 C. 4/5 D. 5/4

4. Noah is comparing fractions in math class. Which statement is true?
5. Which of the solid figures below is a cube?
A. B.
C. D.

6. Four friends recorded the number of stickers they bought on the table above. How many more stickers did Vita buy than Lamar?
A. 8 B. 9 C. 11 D. 19

7. Look at the number sentence above. What could you do to find the missing number?
A. Add 8 and 15 B. Add 15 and 8 C. Subtract 8 from 15
D. Subtract 7 from 8

8. Jesse is counting his allowance, shown above. How much money does Jesse have?
A. $0. 97 B. $1. 55 C. $1. 77 D. $1. 97

9. n Monday, Mr. Mason drove from Bell to Gilt. On Tuesday, he drove from Gilt to Laket. How much farther did he drive on Tuesday than on Monday?
A. 21 miles B. 29 miles C. 31 miles D. 39 miles

 10. Carmen bought 4 boxes of pencils. Each box contained 10 pencils. How many pencils did she buy in all?
A. 14 B. 24 C. 36 D. 40

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 đề thi số 1 năm học 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản