Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
82
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Danny uses beans to measure the length of his pet turtle. About how many beans long is the turtle?
A. 4 beans B. 5 beans C. 8 beans D. 16 beans

2. Which of these number sentences is in the same fact family as 18 - 9 = 9?
A. 18 + 9 = 27 B. 9 + 9 = 18
C. 6 * 3 = 18 D. 9 - 9 = 0

3. Emily is picking juicy apples. What fraction of the apples is inside the basket?
A. 4/9 B. 5/9 C. 4/5 D. 5/4

4. Noah is comparing fractions in math class. Which statement is true?
5. Which of the solid figures below is a cube?
A. B.
C. D.

6. Four friends recorded the number of stickers they bought on the table above. How many more stickers did Vita buy than Lamar?
A. 8 B. 9 C. 11 D. 19

7. Look at the number sentence above. What could you do to find the missing number?
A. Add 8 and 15 B. Add 15 and 8 C. Subtract 8 from 15
D. Subtract 7 from 8

8. Jesse is counting his allowance, shown above. How much money does Jesse have?
A. $0. 97 B. $1. 55 C. $1. 77 D. $1. 97

9. n Monday, Mr. Mason drove from Bell to Gilt. On Tuesday, he drove from Gilt to Laket. How much farther did he drive on Tuesday than on Monday?
A. 21 miles B. 29 miles C. 31 miles D. 39 miles

 10. Carmen bought 4 boxes of pencils. Each box contained 10 pencils. How many pencils did she buy in all?
A. 14 B. 24 C. 36 D. 40

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 33 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản