Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 4 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

8 + 6 = ?
1. Which of the following word problems can be solved by the addition sentence above?
A. Jon baked 8 pies and gave 6 of them away. How many pies does he have left?
B. Sophie found 8 plants. She counted 6 flowers on each. How many flowers did she count?
C. Desiree has 8 fish bowls. She has 6 fish in each bowl. How many fish are there in all?
D. Leon put 8 pennies and 6 dimes in his empty piggy bank. How many coins does he now have in his bank?
2. Steven read 11 books in first grade, 19 books in second grade, and 18 books in third grade. About how many books did Steven read in the three grades?
A. 10 B. 30 C. 50 D. 70
3. What shape is missing from the pattern above?
4. Alexander got a new pencil from a prize box. Which of the following is the best estimation for the length of a new pencil?
A. About 20 millimeters long.
B. About 20 centimeters long.
C. About 20 kilometers long.
D. About 20 meters long.
5. Hannah drew the two circles above. She notices that Circle A is _________ Circle B.
A. smaller than
B. the same as
C. larger than
D. thinner than
6. John used to have 25 T-shirts hanging in his closet. He gave away 12 T-shirts that were too small for him. How many T-shirts are left in John’s closet?
A. 13 T-shirts
B. 17 T-shirts
C. 37 T-shirts
D. 25 T-shirts
7. How can Gabriel write seven hundred eighty-four in standard form?
A. 84 B. 784 C. 70,084 D. 7,084
fall, winter, spring, summer, fall, winter, _________
8. Oliver knows that the seasons go in a certain order. If the pattern continues, which season should come next?
A. spring B. summer
C. fall D. winter
9. Audrey has two nickels. Luke has two quarters. What is the difference between the two amounts of coins?
A. 18 cents B. 30 cents
C. 8 cents D. 40 cents
10. The pizza chef cuts a cheese pizza into 9 slices. He sells one third of that same pizza at dinner time. How many slices of pizza were left?
A. 6 B. 7 C. 3 D. 0 

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 34 để xem.
Đồng bộ tài khoản