Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Các em có thể tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
8 + 6 = ?

1. Which of the following word problems can be solved by the addition sentence above?
A. on baked 8 pies and gave 6 of them away. How many pies does he have left?
B. Sophie found 8 plants. She counted 6 flowers on each. How many flowers did she count?
C. Desiree has 8 fish bowls. She has 6 fish in each bowl. How many fish are there in all?
D. Leon put 8 pennies and 6 dimes in his empty piggy bank. How many coins does he now have in his bank?

2. Steven read 11 books in first grade, 19 books in second grade, and 18 books in third grade. About how many books did Steven read in the three grades?
A. 10 B. 30 C. 50 D. 70

3. What shape is missing from the pattern above?
A. B. C. D.

4. Alexander got a new pencil from a prize box. Which of the following is the best estimation for the length of a new pencil?
A. About 20 millimeters long. B. About 20 centimeters long.
C. About 20 kilometers long. D. About 20 meters long.

5. Hannah drew the two circles above. She notices that Circle A is _________ Circle B.
A. smaller than B. the same as
C. larger than D. thinner than

6. John used to have 25 T-shirts hanging in his closet. He gave away 12 T-shirts that were too small for him. How many T-shirts are left in John’s closet?
A. 13 T-shirts B. 17 T-shirts C. 37 T-shirts D. 25 T-shirts

 7. How can Gabriel write seven hundred eighty-four in standard form?
A. 84 B. 784 C. 70,084 D. 7, 084

8. Oliver knows that the seasons go in a certain order. If the pattern continues, which season should come next?
A. spring B. summner C. fall D. winter

10. The pizza chef cuts a cheese pizza into 9 slices. He sells one third of that same pizza at dinner time. How many slices of pizza were left?

A. 6 B. 7 C. 3 D. 0

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản